Regulamin porządku domowego Wzór
Gdyby wszystkie marzenia się spełniały, świat byłby szary ...

Temat: Ubezpieczenie mieszkań a WTBS
Witam Ostatnio miałem przyjemność odbierać mieszkanie na Cieślewskiego. Z ciekawości zapoznałem się z obowiązującym regulaminem, który otrzymałem. W "Regulaminie porządku domowego-wzór" - załącznik Nr 10 w pkt 1.1.19 jest napisane "Lokale...
Źródło: nfmwtbs.pl/viewtopic.php?t=117Temat: Zebranie Wspólnoty mieszkaniowej 20. maja 2009
w necie jeszcze przed zebraniem‌ 2. Uchwała regulaminu porządku domowego i osiedlowego. Nowa uchwała ma zastrzeżenie, iż z pkt. 7 regulaminu wykreślone zostaje zdanie ‟w przypadku braku miejsca do parkowania na terenie posesji właściciele pojazdów zobowiązani są do ich parkowania poza jej terenem”. Zatwierdzony regulamin zostanie przekazany ochronie i od tego momentu ochrona będzie miała możliwość egzekwowania jego postanowień.
Źródło: osiedlegrunwald.hostlandia.org/viewtopic.php?t=157


Temat: Zebranie mieszkańców (2009)
3/2009. 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzające prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku zebrania - uchwała nr 4/2009. 7. Omówienie Regulaminu szczegółowych zasad rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną i podjęcie uchwały nr 5/2009. 8. Omówienie Regulaminu w sprawie określenie obowiązków Wspólnoty oraz Właścicieli lokali w zakresie napraw i konserwacji i podjęcie uchwały nr 6/2009. 9. Omówienie Regulaminu porządku domowego i podjęcie uchwały nr 7/2009. 10. Omówienie Zasad prowadzenia dokumentacji finansowej i podjęcie uchwały nr 8/2009. 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku 2008. 12. Przedstawienie sprawozdania finansowego za ... lokalu przypada więcej niż jednej osobie, a na Zebranie przyjdzie tylko jeden Współwłaściciel, załączony wzór pełnomocnictwa musi zostać podpisany przez pozostałych, nieobecnych na Zebraniu współwłaścicieli i przedstawiony na Zebraniu przy podpisywaniu...
Źródło: forum.sliczna.eu/viewtopic.php?t=85


Temat: Zebranie mieszkańców (2009)
Wybór Komisji skrutacyjnej - uchwała nr 3/2009. 5. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej stwierdzające prawidłowość zwołania zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku zebrania - uchwała nr 4/2009. 7. Omówienie Regulaminu szczegółowych zasad rozliczania kosztów zarządu nieruchomością wspólną i podjęcie uchwały nr 5/2009. 8. Omówienie Regulaminu w sprawie określenie obowiązków Wspólnoty oraz Właścicieli lokali w zakresie napraw i konserwacji i podjęcie uchwały nr 6/2009. 9. Omówienie Regulaminu porządku domowego i podjęcie uchwały nr 7/2009. 10. Omówienie Zasad prowadzenia dokumentacji finansowej i podjęcie uchwały nr 8/2009. 11. Sprawozdanie z działalności Zarządu w roku ... UWAGA: W przypadku, gdy Własność Państwa lokalu przypada więcej niż jednej osobie, a na Zebranie przyjdzie tylko jeden Współwłaściciel, załączony wzór pełnomocnictwa musi zostać podpisany przez pozostałych, nieobecnych na Zebraniu współwłaścicieli...
Źródło: forum.sliczna.eu/viewtopic.php?t=85


Temat: WSPÓLNOTA
... regulaminy porządku domowego i inne kwestie określające codzienne życiowe sprawy - w tej materii posiadamy spore doświadczenie i liczne wzory, którymi chętnie się z Państwem podzielimy. Bardzo ważną kwestią jest podjęcie...
Źródło: forum.vivaldiego.wroclaw.pl/viewtopic.php?t=1098


Temat: Wspolnota
lub regulaminu; • uchwałę powierzającą czynności zarządcy wybranej osobie; • wyciąg z ksiąg wieczystych lub jeden egzemplarz aktu notarialnego (w celu stwierdzenia wyodrębnienia lokalu i powstania wspólnoty). Takie same dokumenty, z ... upoważnieni do złożenia wzoru podpisu w banku jako pełnomocnicy. Niezwykle istotne dla dalszego funkcjonowania wspólnoty mieszkaniowej jest opracowanie jej statutu lub regulaminu, który określa prawa i obowiązki właścicieli lokali. Każda wspólnota uchwala własny statut, często w oparciu o ustawę o własności lokali poszerzony o własne zapisy, które pozwolą jej sprawnie działać. Istotną sprawą jest również opracowanie regulaminu porządku domowego. Wspólnotę reprezentuje zarząd,...
Źródło: brochow.eu/viewtopic.php?t=194


Temat: gdzie wolno z psem?
gier i zabaw oraz piaskownic; 7) niedopuszczanie do zakłócania spokoju domowego przez zwierzęta domowe. 2. Obowiązki określone w ust. 1 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów specjalnych tzn. których profesjonalna ... może po uzgodnieniu z Wydziałem Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi odstąpić od zasad zawartych w przepisach gminnych, określając inne zasady w regulaminie imprezy. § 4. Inne obowiązki osób utrzymujących lub sprawujących opiekę nad psami i innymi zwierzętami domowymi określa odrębna uchwała Nr LXII/1159/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na...
Źródło: ratownicy.org/forum/viewtopic.php?t=697
© Gdyby wszystkie marzenia się spełniały, świat byłby szary ... design by e-nordstrom